Wat is Critical Alignment?

De proactieve Critical Alignment-methode onderscheidt zichzelf van passieve ontspannings- en meditatieoefeningen. Het verbindt ontspanning met beweging. We richten ons niet alleen op het verhelpen van fysieke symptomen, maar ook op de (fysieke of psychologische) oorzaak van het probleem om herhaling te voorkomen.

De Critical Alignment-methode wordt aangeboden op 2 niveaus (klik op de link voor een uitgebreide toelichting):

Wat onderscheidt Critical Alignment (CA) van andere yogatradities?

Gebaseerd op traditie en wetenschap

CA is ontwikkeld door intensieve studie van bestaande yogatradities, bewegingswetenschappen en moderne psychologie. De methode maakt gebruik van een nieuwe combinatie van deze disciplines.

CA-oprichter Gert van Leeuwen geeft in zijn boek van 400+ pagina’s de filosofische, psychologische en wetenschappelijke achtergrond van de methode. Het boek biedt uitgebreide, geïllustreerde beschrijvingen van menselijke bewegingspatronen, de CA-methode en de asana’s.

Nieuwe inzichten in het lichaam

CA gebruikt een systeem van 11 bewegingsketens, die gebaseerd zijn op verbindingen tussen de botten. Door deze verbindingen in het lichaam te volgen, kan elke asana in volledige balans worden uitgeoefend.

De methode is gebaseerd op het idee dat de bovenrug recht moet zijn in plaats van gebogen, wat het lichaam in staat stelt om lichamelijke inspanning zoals langdurig zitten, dagelijkse bewegingen en sport af te voeren zodat het werk wat wij doen geen sporen achter laat in het lichaam.

CA biedt een nieuwe verbinding tussen beweging en ontspanning, waarin het onderscheid maakt tussen bewegingsspieren en houdingsspieren. Bewegingsspieren worden geactiveerd door wilskracht, waarbij houdingsspieren als een reflex actief worden door ontspanning, als het lichaam in de juiste verbinding wordt gebracht.

Nieuwe inzichten in stress- en traumaverwerking

De oorzaak van alle spanning bevindt zich in de manier waarop we ons gedragen tijdens sociale interacties. Ons negatieve gedrag wordt (onbewust) aangestuurd door oude angsten, trauma’s en stress, waarbij natuurlijke behoeften worden onderdrukt. Dit verzet veroorzaakt spanning in het lichaam en blokkeert de relatie tussen de buitenwereld, ons lichaam en ons innerlijke wereld. Op het moment dat deze relatie is hersteld, kan het lichaam verbindende gevoelens produceren, zoals de ervaring van ruimte, rust, lichtheid en ontspanning. We kunnen leren om vanuit deze gevoelens, in plaats van onze stress gerelateerde strategieën, naar spanning te kijken

Taal kan de ervaring van onderdrukte gevoelens niet verwoorden. Gevoelens worden immers ervaren in het lichaam. Wanneer we structurele spanning en trauma die onze lichaamshouding hebben bepaald, structureel willen doorbreken, moeten we uitgaan van het lichaam. We kunnen trauma’s door middel van het lichaam verwerken.

Nieuw inzicht in lesgeven

CA gebruikt een nieuw, alomvattend, probleemgericht lesmodel.

De effectieve lesmethode van CA creëert een sterke link tussen actieve yoga-houdingen, de belevingswereld, en meditatie. Hierdoor kan het positieve effect van CA meteen worden ervaren in het dagelijkse leven.

De CA-methode maakt gebruikt een specifieke taalstijl, gebaseerd op ontspanning in beweging.

De lessen zijn gebouwd vanuit een duidelijke structuur, waarbij elk onderdeel van een les een coherent onderdeel vormt van een groter plan, namelijk om zonder wilskracht door de grenzen van je comfort zone heen te bewegen. Wilskracht wordt vervangen door vertrouwen.

Nieuwe tools

De unieke en ingenieuze tools maken het mogelijk om schijnbaar ontoegankelijke delen van het lichaam te mobiliseren, waarbij spanningen door zwaartekracht, druk en ontspanning worden opgelost.

Door het gebruik van de tools kunnen alle leerlingen dezelfde spanning op exact dezelfde plaats ervaren. Daardoor kan de docent het proces van het loslaten en het herwinnen van vertrouwen, laag voor laag begeleiden.

Nieuwe therapie

De therapietak van CA biedt een unieke methode aan, waarbij studenten leren hun leven weer in eigen handen te nemen. De transformatie is gebaseerd op het feit dat niet de leraar of de methode verantwoordelijk is voor het genezingsproces. De CA Therapie methode ondersteund het proces van de cliënten, maar het is de cliënt die zelf de confrontatie met de persoonlijke, diepere spanningslagen moeten aangaan.. Dit proces zorgt ervoor dat de cliënt het heft in eigen handen neemt, en hierdoor zelfverzekerder door het leven kan gaan.

VRAGEN?